PDA

View Full Version : Weekly Ijtima of Dawateislami From Karachi faizane-madina 27-10-08faizaneraza.org
12-03-2008, 05:30 PM
Bismillahir Rahmanir Raheem

Assalamu 'Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu

ASALATU WASALAMU ALAYKA YA RASULLALLAH Salla Allahu ta'ala 'alayhi wa Sallam


Weekly Ijtima of Dawateislami From Karachi faizane-madina 27-10-08

Download & watch

Islamic Videos, Islamic VCD, Faizaneraza.org (http://www.faizaneraza.org/islamic-videos.php?v_cat_id=10)