PDA

View Full Version : Speech By A kid Maa Baap Di Shaan(must watch)Exellentzamir
09-08-2009, 05:39 PM
<CENTER>Bismillahir Rahmaanir Raheem
Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuhu
Assalaatu Wassalaamu Alayka Ya Rasoolallah Sallal Laahu Ta'ala Alayhi Wa Sallam</CENTER>


Speech By A kid Maa Baap Di Shaan(must watch)Exellent
muhammad umar shezad sultani


http://www.nooreislam.proboards.com/index.cgi?board=youtubevideospeeches&action=display&thread=2538&page=1