Oss nishani ke jo sag hain nahi maray jatay
Hashar tak meray galay mein rahai pata tera