SubhanALLAH kya dalail diye hein Deobandion ki tu neendain haram ho gaye hon gi