***MAFHOOM-E-HADEES***

" Jo shakhs apny (Musalman) bhai k kam ata rehta hay Allah usky kam main (madad karta) rehta hay "

(BUKHARI V2 P862 )